Aqipi Konsult AB

Aqipi erbjuder sedan 2018 ledning för kvalitet och processutveckling.

Uppdragsgivarna finns inom läkemedel och livsmedel.

Bara en sån sak.